Open Menu // VÄSTSVENSKA FILMDAGARNA LIVE IN 360!

Gothenburg Studio Logo

VÄSTSVENSKA FILMDAGARNA LIVE IN 360!

Höstens branschdagar för dig som jobbar med film, media och rörlig bild.

We are broadcasting live 360 from Västsvenska Filmdagarna! Click the link and join the seminars right in front of the stage.

WATCH LIVE BROADCAST

Dagarna är till för att ge dig nya insikter, kunskaper och kontakter för att skapa morgondagens starka berättelser och upplevelser. Huvudtemat i år går i berättandets tecken – med så väl en djupdykning i TV-seriernas dramatiska struktur så väl som i din egen kreativa process. Liksom tidigare år ligger NOSTRADAMUS framtidspanning och analys med i program, liksom utforskandet av ny media så som Virtual Reality.

English—-

VÄSTSVENSKA FILMDAGARNA
Industry days for those who work with movies, media and moving images.
These days will give you new insights, knowledge and contacts to create tomorrow’s stories and experiences. The main theme of this year will focus on the narrator – as well as a deep dive into the dramatic structure of the TV series as well as your own creative process. Like previous years, NOSTRADAMUS is presenting future programs and analyzes, as well as exploring new media such as Virtual Reality.

 

 

VSFD